ETUKENO - NE KIINNOSTAVAT KIRJAT

UUTUUDET
VANHAN LIITON MIES
TALO ILMAN HOMETTA
HIRSITALO VIROSTA
IRTI TAVARASTA
LASTEN KEITTOKIRJA
HUIMAAKO?

KESTOSUOSIKIT
ENSIMMÄINEN PAINOS
INSINÖÖRIN KEITTOKIRJA
INGENJÖRENS KOKBOK
THE ENGINEER'S COOKBOOK

UUTTA JA VANHAA
PAREMPI PIENTALO
POLITIIKKAA JA PERSOONIA
LIIKENNE YHDYSKUNNAN SUUNNITTELUSSA
KESTÄVÄN YHDYSKUNNAN KÄSIKIRJA
EERO PASANEN
PÄÄMINISTERIN MORSIAN
PRINSESSA JA PUOLI VALTAKUNTAA
TOWARDS SUSTAINABLE URBAN INFRASTRUCTURE
LIIKENNE JA VÄYLÄT

EU PROJECTS
PETUS
COST C8
COST C23

IN ENGLISH / CONTACTS

UUTTA/NEWS

14.1.2014
EIT: MORSIAN TULI TARPEESEEN

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti tuomiossaan 14.1.2014, että kustantamamme Pääministerin morsian -kirjan julkaisemiseen oli perustellut syyt, koska julkaiseminen palveli yleisön oikeutta saada tietoa julkisen edun piiriin kuuluvista asioista. Tuomioistuin yhtyy Suomen Korkeimman oikeuden (KKO) näkemykseen kirjan tietojen merkityksestä julkiselle keskustelulle, koska kirjoittajan ja pääministerin suhdetta koskevat kirjaan sisällytetyt tiedot nostivat esiin kysymyksen siitä, toimiko pääministeri epärehellisesti ja vailla arvostelukykyä. Muita tuomioistuimen mainitsemia keskustelun kannalta merkityksellisiä tietoja olivat naisystävän ja pääministerin suuret elintasoerot, pääministerin elämäntyyli, tietosuojaan liittyvät näkökohdat ja johtavien poliitikkojen turvallisuuskysymykset.

Tuomioistuin kuitenkin yhtyi KKO:n näkemykseen siitä, että eräät kirjan kuvaukset sukupuolielämästä ja intiimeistä hetkistä olivat pääministerin yksityiselämää loukkaavaa tiedonvälitystä, eikä pitänyt Suomen valtion puuttumista asiaan tuomittavana – etenkään kun tuomioistuin piti kirjailijalle ja kustantajalle määrättyjä sakkoja kohtuullisina.


Court of Human Rights: Publishing “The Bride” had justified grounds

European Court of Human Rights confirmed in their judgment 14.1.2014 that publishing our company’s book “Prime Minister’s Bride” had justified grounds from the point of view of the general public’s right to receive information about matters of public interest. The Court agrees that the information about the relationship of the girlfriend and the Prime Minister included in the book had relevance to general public discussion as these issues raised the question of whether the Prime Minister had been dishonest and lacked judgment. The Court also agrees that the information concerning the great differences in the standard of living between the girlfriend and the former Prime Minister, his lifestyle, the data protection concerns and the protection of the highest political authorities in general had relevance to general public discussion.

However, the Court agrees the Finnish Supreme Court’s view, that some references to the sex life and intimate events between the girlfriend and the former Prime Minister were illegal. The Court thus didn’t agree the complaint our company made, taking account of the fines imposed – which the Court considered reasonable.

The Judgment: www.echr.coe.int, case 69939/10

 

25.3.2011
ARKISTOJEN AARTEITA

"Mitä hyötyä on valita kunnanvaltuustoja, kunnanhallituksia ja kuntien virkamiehiä, jos tielaitoksen käymät keskustelut kuntaa koskevista asioista ovat Ojalan kirjoituksen kertomalla tavalla epätasapuolista kiristämistä ja alistamista ja kuntien tuhoamista? Eivätkö valtuutetut ynnä muut kuntien edustajat tiedä kuntansa parasta; tietääkö sen vain Kari Ojala? Tehdäänkö tielakiin muutos, että tielaitoksen tarvitsee keskustella vain Kari Ojalan kanssa kaikkien kuntien keskustojen tieratkaisuista?"

Tielaitoksen pääjohtaja Jouko Loikkanen Kuntatekniikka-lehdelle 1993

 

16.6.2010
KKO:N PÄÄTÖS

Kari Ojala Etukeno Oy:stä: Korkein oikeus lievensi hovioikeuden tuomiota Pääministerin morsian -kirjasta menettämisseuramusten ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta sekä rajasi niitä kirjan kohtia, joita pidettiin rangaistavina. Silti päätös on sananvapauden, julkaisuvapauden ja omaelämäkerrallisen kirjallisuuden tappio. Nyt kuka tahansa silmäätekevä voi enempää perustelematta vaatia rangaistusta kirjasta, jossa hänen henkilökohtaista elämäänsä on sivuttu – vaikka teksti olisi kuinka herttaista. Pääministerin morsian -kirjaa selaamalla selviää, kuinka harmittomat asiat riittävät!

Läntisessä demokratiassa ei pitäisi olla mahdollista, että oikeuslaitos pääministerin yksilöimättömien ja perusteettomien syytösten perusteella tuomitsee rangaistuksen toisen henkilön kirjoittamasta todesta ja hienovaraisesta kirjasta. Suomessa oikeuslaitos teki (pääministeriä tyydyttääkseen?) juuri näin.

Perehdymme päätökseen vielä tarkemmin, ja sitä ennen on vaikea sanoa, valitammeko asiasta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Sinänsä kansalaisoikeuksien polkeminen valtapoliitikon vaatimuksesta on ihmisoikeusrikkomus jos mikä, diktatuurimeininkiä.

 

11.5.2010
KARI UOTIN BLOGI

Kari Uoti näyttää jo 26.1. kirjoittaneen oivaltavan blogin alla käsitellystä KKO:n istunnosta. Kari Uotin blogi

 

25.1.2010
KORKEIN OIKEUS 25.1.2010

Kari Ojala: "Ennen kuin käymme yksityiskohtiin, haluan kiinnittää huomiota koko käynnissä olevaan prosessiin. Se, että Matti Vanhanen on pannut liikkeelle tällaisen tapahtumakulun, osoittaa, ettei hänelle muilla ihmisillä, tässä tapauksessa entisellä naisystävällä ja laillista yritystoimintaa harjoittavalla pienyrittäjällä, ole samaa ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia kuin hänellä itsellään. Jos naisystävä kertoo omasta elämästään, johon Vanhanen on kuulunut, ja kustantaja julkaisee kiinnostavan tarinan ja kiinnittää huomiota sen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin, Vanhanen väittää teosta julkaistuksi hänen oman henkilönsä käsittelemiseksi, ja esittää mielivaltaisia, yksilöimättömiä ja perusteettomia syytöksiä sanan- ja julkaisuvapauttaan käyttänyttä julkaisijaa kohtaan. Moraalittominta on, että hän tekee tämän pääministerinä toimiessaan: kuten on nähty, syyttäjä ja hovioikeus lähtevät silloin samaan kelkkaan. Pääministerin korostunut mielikuva itsestään muita ylempänä olentona on mitä tärkein Ruususen kirjan kautta ilmennyt yhteiskunnallinen ja poliittinen tosiasia."

Yhteenveto Etukeno Oyn ja Ojalan näkökohdista:

Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan sananvapauden rajoittaminen käy vain, jos se on välttämätöntä pakottavan yhteiskunnallisen tarpeen vuoksi. Ihmisoikeustuomioistuin ei ole koskaan katsonut, että henkilön omasta elämästään kirjoittamisen oikeutta olisi saanut rajoittaa toisen yksityisyyden suojan vuoksi.

Kaikesta, mitä poliitikko hyödyntää poliittisella uralla menestyäkseen, pitää voida käydä keskustelua ja esittää näkemyksiä, kunhan ei syyllistytä kunnianloukkaukseen. Henkilöllä on oikeus ja vapaus kuvata kokemuksiaan omaa elämää koskevassa kaunokirjallisessa teoksessa ja kustantajalla oikeus julkaista teos.

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan poliitikon on kestettävä muita enemmän yksityiselämänsä käsittelemistä. Johtavan poliitikon tulee kestää vielä enemmän. Arviossa on merkitystä myös poliitikon julkisuushakuisuudella, sillä onko poliitikko valinnut "amerikkalaisen" tyylin aktiivisesti hyödyntää omia asioitaan, imagoaan ja karaktääriään urallaan.

Tiedon levittäminen ja sen sisältö liittyvät toisiinsa: minkä hyvänsä harmittoman tiedon levittäminen ei voi olla rikollista. Esimerkiksi tiedon levittäminen siitä, että henkilö omistaa koiran, voi joissain kulttuureissa olla loukkaavaa, mutta meillä harmitonta. Yhtä lailla käyminen toisen luona saunassa alasti tai lastensa äidistä eronneen seurustelukumppanin suojeleva suhde lapsiinsa ovat meillä varsin tavanomaisia eivätkä loukkaavia tietoja.

Lain mukaan rangaistavan yksityiselämää koskevan tiedon levittämisen tulisi "olla omiaan" aiheuttamaan kärsimystä. "Onko omiaan" edellyttää objektiivisista arviota; väite ei riitä, vaan sen voi kumota asia-argumentein. Lain mukaan poliitikon yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen ei loukkaa, jos se "voi" vaikuttaa tämän toiminnan arviointiin – laki on rakennettu niin päin, että tältä osin pitää näyttää toteen, jos teko ei voi vaikuttaa.

Laki on tarkoitettu rajoittamaan vain toisen yksityiselämän "urkkimista", ei kertomista omasta elämästään, ja ulottuu vain journalistisiin tuotteisiin – ei omaelämäkertoihin. Jotta teko olisi rangaistava, levitetyillä tiedoilla pitää olla konkreettista tietosisältöä, yllätyksellisyyttä tai paljastavuutta. Vanhasen itsensä harmittomiksi, triviaaleiksi ja mitään poikkeuksellista sisältämättömiksi luonnehtimat, herttaisesti esitetyt tiedot eivät voi loukata.

Kirja ei ollut paljastuskirja, vaan Ruususen omasta elämästään kirjoittaman tarinan, hänen kohtaamastaan mediatodellisuudesta kertovan jakson ja kustantajan Ruususen kertomuksesta esiin nousevista yhteiskunnallisesti merkittävistä asioista laatiman analyysin muodostama kokonaisuus. Ruususen tarinassa esitetyt yksityiselämää sivuavat "tiedot" olivat pinnallisia, kertomuksen vaatimia eivätkä yksityisyyden ytimeen meneviä.

Syyttäjä tai Vanhanen eivät ole yksilöineet kirjan kohtia, joitten väitetään olleen omiaan loukkaamaan Vanhasta. Syyte tulee siksikin hylätä yksilöimättömänä ja toteennäyttämättömänä. Kustantajan toimista puuttuu myös rangaistavuuden edellyttämä loukkaamisen tahallisuus: käsikirjoituksesta hankittiin oikeudellinen arvio, ja siinäkin hyväksytystä aineistosta poistettiin Vanhasen intressien turvaamiseksi osa (pääosa tekstiviesteistä).

Jos kirjan julkaiseminen (virheellisesti) katsottaisiin rikolliseksi, kyse on epäselvästä ja tulkinnanvaraisesta laista aiheutuneesta tunnusmerkki- ja kieltoerehdyksestä, eikä rangaistusta saa siksi määrätä.

Mikäli hovioikeuden langettava tuomio pysyisi voimassa, toteutuisi Ruususen ja kustantajan ihmisoikeuksien eli sanan- ja painovapauden loukkaus. Kirja-alalle tuomio olisi kohtalokas: Suomessa ei voisi enää julkaista itsetilityksiä kirjoittajan omasta elämästä ja kanssakäymisestä muiden kanssa – ilman riskiä siitä, että kuka tahansa kirjassa mainittu väittää enempää perustelematta loukkaantuneensa kirjaan sisällytetyistä harmittomista maininnoista. Journalistista toimintaa – jonka pelisääntöihin Vanhanen on julkisuudessa ilmoittanut hakevansa selkeyttä – tuomio ei hetkauttaisi.

 

8.1.2010
OIKEUDESSA SUULLINEN KÄSITTELY

Matti Vanhasen masinoima oikeusprosessi etenee: Korkein oikeus käsittelee Pääministerin morsian -kirjaa 25.1. suullisessa istunnossa, joka pääsäännön mukaan on julkinen. Mutta miksi tällainen poikkeuksellinen menettely? Asiaa valottanee kirjelmämme KKO:lle (pdf, 187 kb).

 

9.9.2009
VANHANEN SELITTÄÄ, OSA SATA

Pääministeri Matti Vanhasen käynnistämä käräjöinti Susan Ruususen Pääministerin morsian -kirjasta etenee vinhasti. Korkein oikeus sai elokuussa osapuolilta pyytämänsä vastaukset hovioikeuden tuomiosta tehtyihin valituksiin. Vanhasen vastauksessa huomio kiintyy siitä huokuvaan pyhään vihaan kirjan kustantajaa kohtaan; osaa Vanhanen siis näyttää tunteitaan, ainakin kielteisiä. Mielenkiintoisin piirre vastauksessa ehkä on kuitenkin yksi uusi selitysyritys.

Hovioikeuden tuomion jälkeen Vanhanen erehtyi julkisuudessa myöntämään kirjan tiedot harmittomiksi - jolloin kai olisi vähintään käsitteellinen mahdottomuus, että niiden julkaiseminen olisi aiheuttanut hänelle kärsimystä. Nyt hän yrittää paikata lausuntoaan väittämällä, että olisi ainoastaan "pyrkinyt selventämään sitä, ettei kyseessä ole kunnianloukkausoikeudenkäynti ja että kunnianloukkauksen näkökannalta tiedot ovat harmittomia".

Hohhoijjaa! Vanhasen kommenttia tietojen harmittomuudesta käsiteltiin laajasti julkisuudessa. Miksiköhän Vanhanen ei selitellyt sanomisiaan ja tällaista "väärinkäsitystä" tuolloin vaan vasta nyt kuukausien kuluttua? Tietenkin koska oikeudenkäynnin kaikki osapuolet ovat kiinnittäneet huomiota totuuden hetkelliseen lipsahtamiseen. Vanhasen kuvio on pelottavan tuttu: oli kyse politiikasta, korruptiosta tai naisasioista, hän vähän väliä joutuu peittelemään rehelliset lausuntonsa "vastasin eri kysymykseen", "en muista tarkasti" tai "vastaukseni oli tarpeettoman kategorinen yleiskannanotto" -tyyppisellä retoriikalla. Mihinpä koira karvoistaan pääsisi.

Juuri tällaisen kiertelyn, kaartelun ja sananselityksen välttämiseksi pyrimme jo hovioikeusvaiheessa saamaan asialle suullisen pääkäsittelyn, jossa Vanhanen joutuisi vastaamaan suoraan suoriin kysymyksiin. Pidämme suullisen käsittelyn epäämistä oikeudenkäyntivirheenä, jonka vuoksi asia tulisi joko palauttaa hovioikeuteen tai käsitellä korkeimmassa oikeudessa suullisesti.

P.S. Jari Tervolle onnittelut mainiosta Koljatti-kirjasta! Siinä hän käsittelee satiirin nimissä samaa oireyhtymää, jota Ruusunen vain herttaisesti sivusi oman elämänsä kuvauksessa. Tervo hiukan liioittelee, kun Ruususen kirjassa oli totta joka sana. Silti vain viimeksi mainitusta ollaan oikeudessa - joko maan suurimmalla kustantajalla on pikkuyritystä paremmat juristit, tai pääministeri ei uskalla johtavan mediayrityksen kimppuun.

P.S.2. Valtiosääntöön touhutaan muutosta, joka karsisi presidentin valtaoikeuksia. Tällä halutaan muka korostaa parlamentarismia. Oikeasti nykyinen järjestelmä ei ole parlamentaarinen vaan governmentaalinen, ja muutokset veisivät voimasuhteet yhä pidemmälle samaan suuntaan. Eduskunta luovuttaa kaiken vallan hallitukselle, toimii sen kumileimasimena eikä voi edes tarvittaessa vaihtaa ministeriä, pääministeristä puhumattakaan. Kansanedustajat jäävät tyhjäntoimittajiksi ja kansan sylkykupiksi, politiikan arvostus rapautuu. Eikö presidentin valtaoikeuksien karsimisen sijasta pitäisi siirtää valta sattumaministereiltä kansan valitsemalle eduskunnalle?


11.6.2009
VANHANEN TYÖLLISTÄÄ OIKEUSLAITOSTA

Korkein oikeus myönsi Etukeno Oy:lle ja sen hallituksen puheenjohtajalle, DI Kari Ojalalle luvan valittaa Pääministerin morsian -kirjasta annetusta Helsingin hovioikeuden tuomiosta. Kyse on seuraavasta askeleesta pääministeri Matti Vanhasen käynnistämässä sananvapauden rajoittamiseen pyrkivässä käräjöinnissä.

Kun valituslupahakemuksen liitteenä piti olla myös itse valitus, oikeus pääsee töihin heti. Saa nähdä, pitääkö KKO käsittelyssä samaa kiirettä kuin valitusluvan myöntämisessä - tavanomainen 1½ vuoden käsittelyaika veisi päätöksen juuri eduskuntavaalien alle. Jos oikeus yhtyy näkemykseemme hovikoikeuden tekemästä oikeudenkäyntivirheestä, KKO voi myös palauttaa asian hovikoikeudelle (uudelle kokoonpanolle) tai suorittaa puuttuvan suullisen käsittelyn itse.

Oikeus pääsee pohtimaan, ovatko Ruususen kirjassaan esittämät tiedot voineet olla omiaan aiheuttamaan pääministeri Vanhaselle vahinkoa tai kärsimystä. Käräjäoikeus piti kirjaa "herttaisena". Vanhanen itse on todennut, että tiedot ovat harmittomia eivätkä sisällä mitään erityistä tai poikkeuksellista - mutta katsoo tietoa kuitenkin levitetyn yksityiselämäänsä loukkaavasti. Siinä oikeudelle pähkinää! Käräjöinnin poliittisiin päämääriin tai sen aloittajan mahdolliseen pikkusieluisuuteen oikeus ei ottane suoraan kantaa.

Uskomme, että prosessi liittyy lenkiksi Vanhasen jatkuvaa tappioiden ketjua - joista tuorein on keskustapuolueen murskatappio EU-vaaleissa, viides vaalitappio hänen johdollaan. Puolue menetti ääniosuuttaan 4,4 prosenttiyksikköä, enemmän kuin mikään muu puolue.

2.3.2009
PUOLUSTUKSEN PUHEENVUORO

Kari Ojala. Kuva on vapaasti käytettävissä julkaisutarkoituksiin. Lataa kuva (jpg; 1,7 Mb)

Kustantaja Kari Ojala:

Helsingin hovioikeuden tuomio Pääministerin morsian -kirjasta on oikeusmurha pahinta lajia: istuva pääministeri sai yksityisasiassaan "mitä lähti hakemaan" oikeudellisesti kestämättömin perustein. Perustuslain takaama sanan- ja julkaisuvapaus sekä oikeus puolueettomaan oikeudenkäyntiin väistyivät, kun pääministeri vaati. Tuomio aukeaa tästä (pdf, 2,3Mb).

Tuomion oikeudelliset ongelmat ja oikeudenkäynnin puutteet ilmenevät havainnollisesti professori Jyrki Virolaisen tuoreesta blogista (23.2.). Siitä käy myös ilmi, millaisen kriittisen myllykirjeen Matti Vanhanen on lähettänyt Virolaiselle tuomion antamista seuraavana päivänä. Käyttääkö pääministeri virka-asemaansa kritiikin vaimentamiseksi?

En saanut hovioikeudessa puolueetonta oikeudenkäyntiä. Perusteltu pyyntö suullisesta pääkäsittelystä evättiin. Tuomion perusteluissa puolustuksen argumentit sivuutetaan kokonaan tai kuitataan maininnalla "ei ole merkitystä". Hovioikeudella oli asiassa valmis kanta, jota tukemaan valikoitiin perustelut.

Kirjaa lukematon on sen varassa, mitä iltapäivälehdet ovat siitä kirjoittaneet. Todellisuudessa kirja ei ole paljastuskirja, vaan sävyltään käräjäoikeuden sanoin "herttainen" nuoren naisen kertomus itselleen tärkeästä elämänvaiheesta: rakastumisesta ja hylätyksi tulemisesta. Yhtä lailla kirjan voi laajoine lehtikirjoittelua arvioivine osioineen lukea mediakritiikkinä, tai kustantajan jälkisanojen perusteella yhteiskunnallisena kannanottona. Jotta Vanhasen ja oikeuden moitittavina pitämät, tosiasiallisesti harmittomat kohdat tulisivat tutuksi, olen koonnut niitä seuraavaan:

Suurinta osaa Vanhasen loukkaaviksi väittämistä kirjan kohdista (yhteensä 48 sivulla) oikeus ei katsonut sellaisiksi, ei myöskään yhtään (tässä lainausmerkkeihin laitettua) Vanhasen tekstiviestiä. Sanatarkkoja esimerkkejä:

- Hän naurahti, ja totesi, ettei ole Sauli.
- "Eilinen oli talven paras päivä."
- Matilla on muuten kaksi kissaa ja koira.
- Alkoholia emme koskaan nauttineet, minäkään ja Mattihan on tunnetusti täysraitis.
- Uuniperunaa Matti rakastaa yli kaiken.
- Yksi huone Matin talossa oli paljon suurempi kuin se asunto jossa asuin kolmen lapseni kanssa.
- "Huomenta, aurinko!"
- "Kaipaan."

Tällaisista siis vetää herneen nenään maan pääministeri, joka rakensi koko poliittisen uransa kotiaan ja perhettään koskeville mielikuville. Tervetuloa Absurdistaniin!

Hovioikeuden moitittaviksi näkemät kohdat ovat samaa Herttasarjaa. En toista niitä sanasta sanaan, mutta jokainen löytää ne kirjasta. Näitä on kahta laatua: "sukupuolielämää ja siihen liittyviä intiimejä tapahtumia" sekä "lasten tunteita ja käyttäytymistä" koskevat kohdat.

Sukupuolielämä:

s. 27. Ruusunen kokee romanttiseksi, kun on kynttilöitä porealtaan reunalla; jo toisella tapaamisella mentiin saunaan; Ruususen tunteet, kun alaston mies makaa vierellä saunassa.
s. 31. Ruusunen oli rakastunut, koki suhteen läheiseksi enimmäkseen fyysisesti ja muistelee, että pari rakasteli paljon ja oli rakastellessaan intohimoinen, ja että hän kosketti Mattia kaikkialle.
s. 40. Keskimääräinen tapaamisen kesto oli noin kaksi tuntia, siinä ehdittiin syödä, saunoa ja rakastella. Matti oli romanttinen ja huomaavainen, otti Ruususen lapset huomioon, lähetti helliä tekstiviestejä, lämmitti saunan ja antoi kokovartalohierontaa.
s. 51. Ruusunen hieroo Matin selkää ja lihaksia varmaan 45 minuuttia, koska autossa ja kokouksissa koko päivän istuminen on raskasta kropalle.
s. 60. Tavatessa menivät aina saunaan, saunan jälkeen terassille tai sänkyyn loikoilemaan ja toisiaan hellimään. Matti heräsi aikaisin, arkisin vei Ruususen kotiin.
s. 61. Matti punastui ja työnsi käden pois reideltään. Ruususesta ei ollut kiva rakastella ja katsoa samalla ex-vaimon valokuvaa.
s. 62. Rakastelua harrastettiin sekä makuuhuoneessa että saunassa ja pesuhuoneessa. Matti oli leikkisä, haki vaatehuoneesta yllätyksen - kirja ei kerro, minkä.
s. 73. Matti otti kainaloon, taisi itkeä ja pyysi anteeksi, melkein itkivät molemmat.

Lapset:

s. 43. Ruususta harmitti, kun tapaamistilanne taisi pelottaa lapsia - hän kun ei kokenut itseään ihmissyöjäksi. Matti ei ollut kertonut lapsille Ruususesta ja totesi, että lapsia painaa vielä ero ydinperheestä.
s. 44. Kun lapsi tuli huoneeseen, Matti viuhtoi pois peiton alta, vaikka kaikki vaatteet olivat molemmilla päällä.
s. 53. Matin lapset olivat luontevia, parin lapset pelasivat tietokonepelejä ja kävivät uimassa.
s. 55. Matti huolehti Ruususen mielestä liikaakin lapsistaan; keskeytti kävelylenkin kun poika soitti.
s. 59. Kun Ruusunen vieraili Matilla hänen lastensa läsnä ollessa, Ruusunen ei saanut tulla metriä lähemmäs Mattia.
s. 72. Matin mukaan ex-vaimo oli huolissaan siitä, kuinka median vahva kiinnostus vaikuttaa heidän lapsiinsa. Matin mielestä lapset eivät ole valmiita uuteen suhteeseen.
s. 82. Ruusunen kokee, että Matti pelkää lastensa menevän shokkiin, jos Ruusunen kertoo rakastavansa heidän isäänsä.

Tässä kaikki! Ei mitään intiimiä (kuten että Vanhanen ei olisi harrastanut normaalia seksiä), ei mitään lasten tunteista - vaan vain siitä kuinka Ruusunen koki tilanteen. Eikä mitään tämän yksityiskohtaisempia kuvauksia tai ilmaisuja. Miten kukaan voi kirjoittaa elämänkertaa, jossa esiintyy muita ihmisiä, jos ei saa kertoa hienovaraisesti heihin kohdistuvista tunteistaan? Saako enää kirjoittaa rakastumisesta toiseen ihmiseen?

Tehtäväänsä suorittaessaan hovioikeus innostui muutenkin vähän liikaa: tulkinnat kirjallisuuden lajeista ja rajanvedosta journalismiin ovat surkuhupaisaa luettavaa - mutta vaarallisia koko kirja-alalle, jos jäävät ennakkotapaukseksi. Tästä kirjoitin Helsingin Sanomiin 14.2. Kustantajan uuden huoneentaulun (pdf, 690kb). Yhtä vaarallinen on hovioikeuden nyt myöntämä lupa poliitikoille valehdella yksityisasioistaan: valehtelulla ei kuulemma ole yhteiskunnallista merkitystä. Kuinka kävi Kanervalle? Eikö ministerin ero juuri kerro rehellisyyden yhteiskunnallisesta merkityksestä? Perustuslain ministerille asettama kelpoisuusehto "rehelliseksi tunnettu" ei rajaa yksityiselämää pois.

Pääministerin käräjöinnistä näyttää tulleen monelle kirjoittajalle hyvä vitsi. Asianharrastajille suosittelen Kaarina Hazardin kolumnia Iltalehdessä, Jukka Ukkolan sakkotuomioita Lönnrotille, Kivelle ja Linnalle Suomen Kuvalehdessä sekä Tuulikki Ukkolan kirjallista kysymystä eduskunnalle.

10.2.2009
HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS RUUSUS-KIRJASTA
Etukeno Oy:n osalta käräjäoikeuden vapauttava päätös näyttää pysyneen, vaikka oikeudenkäyntikulujen korvausta onkin muutettu. Kari Ojalan ja Susan Ruususen langettavia tuomiota pidämme käsittämättöminä. Suomi näyttää muulle Euroopalle surullista suuntaa kaventamalla sanan- ja julkaisuvapautta ja ahdistamalla omaelämänkerrallisten teosten kirjoittajia ja kirjankustannusalaa.

Istuva pääministeri voi vaikuttaa oikeusprosessien pelisääntöihin suoraan ja oman asiansa käsittelyyn sekä tutkinnassa että oikeudessa välillisesti. Hovioikeudessa emme saaneet edes puolustautua asianmukaisesti. Tämän jälkeen ketä tahansa voidaan rangaista mistä tahansa, jos vallanpitäjä väittää loukkaantuneensa - vaikkei edes suostuisi kunnolla yksilöimään, mikä häntä loukkasi ja miten.

Perehdymme päätökseen tarkemmin, mutta näillä tiedoin yhtiömme pyrkii saamaan oikeutta Korkeimmasta oikeudesta, jos varat riittävät. Etukenon johtaja Kari Ojala:

"Hallitseva pääministeri valtakoneistoineen on pienelle kustannusyritykselle ylivoimainen vastustaja. Pääministerin ilmoitus ("loukkaannuin, koin halveksuntaa, kaupassakin tuijottivat") riittää poistamaan sanan- ja julkaisuvapauden - vaikka väitetyt loukkaukset olisivat tavalliselle ihmiselle vain olankohautuksen arvoisia, ja kustantaja olisi osoittanut julkaisemassaan kirjassa erityistä huolellisuutta niin, että käräjäoikeus luonnehtii teosta "herttaiseksi".

Suoraa näyttöä pääministerin virka-aseman väärinkäytöstä Vanhasen yksityiselämää koskevassa oikeusjutussa meillä ei ole. Välitön vaikuttaminen asian kulkuun ei välttämättä ole ollut edes tarpeellista. Virkakoneisto ei uskalla toimia ylintä päättäjäänsä vastaan, vaan on mieliksi tai lykkää pallon toisille. Tulokset puhuvat puolestaan.

Jos Matti Meikäläinen väittäisi loukkaantuneensa toisen henkilön muistelmakirjasta, jossa hänet esitetään rakastuneena ja uuniperunoihin mieltyneenä, poliisi tuskin ottaisi kannetta tutkittavaksi vaan pikemmin naureskelisi aiheelle kahvihuoneessa - etenkin jos loukkaaviksi väitetyt kirjan kohdat olisivat tasoa "Matilla on kaksi kissaa ja koira". Tutkinta ei ainakaan johtaisi syyteharkintaan, eikä syyttäjä silloinkaan löytäisi syytteelle aihetta. Kun kantaja on vallanpitäjä, itsekin yksityiselämänsä julkisuudelle avannut, kaikki tämä hoituukin pika-aikataululla!

Käräjäoikeus sentään hylkäsi syytteet, lautamiesten äänin. Tämän jälkeen lautamiesjärjestelmää on Vanhasen johtaman hallituksen esityksestä muutettu niin, ettei tämänkaltaisissa jutuissa enää käytetä lautamiehiä. Enää ei lautamiesjärki tuo vallanpitäjille epämieluisia tuomioita.

Hovioikeudessa meille ei annettu asianmukaista oikeutta puolustautua. Oikeus hylkäsi vaatimuksemme suullisesta pääkäsittelystä ja käsitteli asian kirjallisesti. Menettelyn kohtuuttomuutta ja oikeusturvaa vaarantavaa luonnetta on arvioinut oikeustieteen professori Jyrki Virolainen tuoreessa blogissaan (linkki).

Halusimme suullisen käsittelyn, jotta olisimme voineet selvittää pääministeri Vanhaselta, oliko hän aidosti loukkaantunut ao. kirjasta, vai oliko kyseessä vain pelko huolella rakennetun, yksityiselämää ainesosana käyttävän poliittisen kulissin rakoilusta. Kaipasimme myös lisäselvitystä hänen ristiriitaisiin kertomuksiinsa naisystävään tutustumisen tavasta, kirjassa esitetyn tapahtumankulun todenperäisyydestä sekä häntä hänen väittämänsä mukaan loukkaavista kirjan kohdista. Käräjäoikeuden käsittelyssä hän väisti kaikki nämä kysymykset. Vastaukset kertoisivat osaltaan Vanhasen rehellisyydestä, uskottavuudesta ja moraalista, joilla on mitä suurimmassa määrin yhteiskunnallista merkitystä."

Tarkempia juridisia kommentteja aiheesta antaa asianajaja Antti Karanko (Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, puh. 09 6153 3556 tai 040 839 6615).

Kari Ojala. Kuva on vapaasti käytettävissä julkaisutarkoituksiin. Lataa kuva (jpg; 1,7 Mb)

23.11.2008
INSINÖÖRI TULEE!
Suuren kysynnän johdosta Insinöörin keittokirjasta ilmestyy kolmas suomenkielinen painos 1.12.2008.
Tutustu tarkemmin keittokirjaan

2.7.2008
VASTAUS VANHASEN VALITUKSEEN
Toimittajien työn helpottamiseksi olemme asettaneet vastauksemme Matti Vanhasen ja syyttäjän valituksiin ns. Vanhas-Ruusus-jutussa ladattavaksi seuraavasta linkistä. Vastausasiakirjassa ja sen liitteissä ei käsitellä käräjäoikeuden salaiseksi julistamaa materiaalia. Kari Ojala/Etukeno Oy 2.7.2008.
Vastaus hovioikeudelle (pdf 5,8Mb)

5.3.2008
RUUSUS-OIKEUDENKÄYNTI
Tänään annettu Helsingin käräjäoikeuden vapauttava päätös kustantamastamme Pääministerin morsian -kirjasta kertoo, että Suomessa on vielä sananvapaus. Edes pääministerin syytteet eivät voi sitä viedä.

Pääministerin morsian -kirjan tarkoitus oli antaa erikoiseen elämäntilanteeseen joutuneelle naiselle mahdollisuus kertoa suhteestaan hänet netistä bonganneeseen ja pimeälle parkkipaikalle dumpanneeseen johtavaan poliittiseen vallankäyttäjään. Jos tällaisesta aihepiiristä ei saa kirjoittaa tuhkimotarinaa, Suomen kulttuurielämä on peruuttamattomasti kaventunut Salama-oikeudenkäynnin tasolle – lähes puolensadan vuoden takaiseen aikaan.

Pääministeri Vanhanen on rakentanut koko uransa julkisuuden varaan, ja on tuossa tarkoituksessa jakanut ainakin vuodesta 1991 lähtien intiimiä tietoa kodistaan, perheestään ja harrastuksistaan, kuten rakentamisesta. Hän on ylittänyt vapaaehtoisesti sen julkisuuskynnyksen, jonka taakse paluu ei enää ole mahdollista. Hänen ilmeinen tarkoituksensa on hallita julkisuutta oman poliittisen etunsa hyväksi. Tätä kuvaa pelkistetyimmin, että samat asiat, jotka hän itse on syöttänyt julkisuuteen, ovat hänen mielestään rikollisia hylätyn tyttöystävän esittäminä.

Pääministerin morsian -kirjan yhteiskunnallinen merkitys on paitsi siinä, mitä se loppusanoissaan kertoo kyseisestä ihmissuhteesta ja pääministerin toimista, myös siinä mitä kirja kertoo poliitikon suhteellisuudentajusta, arvostelukyvystä ja hyvästä mausta - siis soveltumisesta tehtäväänsä.

Pienyrityksen, Etukeno Oy:n mahdollisuudet käydä oikeutta pääministerin ja hänen vähintään kymmenpäisen asiantuntijakaartinsa kanssa ovat rajalliset. Oikea osoite tälle jupakalle olisi kai ollut Iltalehti, Ilta-Sanomat, Allers tai Yhtyneet Kuvalehdet. Näiden yhtiöiden kirjoittelu pääministeristä on ollut aivan eri tasoa kuin Ruususen kirjan - miksi pääministeri uskalsi käydä vain yhden miehen yrityksen kimppuun, jää arvattavaksi.

Tämän tiedotteen yhteydessä on miellyttävää esittää myös kiitos suomalaiselle kustannusmaailmalle ja medialle siitä ymmärryksestä ja tuesta, mikä sananvapaudelle on yrityksemme suuntaan osoitettu.

Tarkempia juridisia kommentteja aiheesta antaa asianajaja Antti Karanko, Borenius&Kemppinen Ltd, puh. 09 6153 3556 tai 040 839 6615.

Lataa kuva Kari Ojalasta (Veloituksetta tiedotusvälineiden käytettävissä, kuvaaja Lauri Rotko / M&M)

8.12.2007
MINNE MENNÄ: ETUKENO KLUUVIN KIRJABASAARISSA 15.-16.12.
Etukeno on mukana pienten kustantajien joulutapahtumassa, Kluuvin kirjabasaarissa. Ohjelmassa on uutuuskirjoja, sarjakuvia, kustantajia, kirjailijoita ja kuvittajia sekä tv:stä tuttu aamutohtori vastaamassa kysymyksiin huimauksesta. Etukenon kirjailijoista paikalla ovat Mikko Elo, Terhi Ekebom, Kari Ojala, Mikael Ojala ja Susanna Sievinen. Kluuvin kauppakeskus lauantaina klo 10-16 ja sunnuntaina 12-16. Vapaa pääsy.
Lataa ohjelma (pdf)!

8.12.2007
MAAILMAN KEITTOKIRJAKILPAILUUN / WORLD GOURMAND BOOK COMPETITION
Etukenon marraskuussa julkaisema englanninkielinen Insinöörin keittokirja voitti Suomen ehdokkuuden Maailman Gourmet-keittokirjakilpailun Paras keittokirjakuvitus -sarjaan. Kirjan on kirjoittanut Kari Ojala ja kuvituksesta vastasi Helena von Alfthan. Tulokset julistetaan ensi toukokuussa. Voittajat ovat esillä Lontoon kirjamessuilla ja Pekingin olympialaisten kirjatapahtumassa.
Lisätiedot: www.cookbookfair.com
Lataa kirjan kansi (jpg)

The Engineer's Cookbook published by Etukeno in November is the winner in Finland and thus qualified for the next "Gourmand Best in the World" competition in the cathegory of Best Cookbook Illustrations. The author of the book is Mr. Kari Ojala and the illustrations were composed by Ms. Helena von Alfthan.
More information: www.cookbookfair.com
Download the cover of the book (jpg)

5.10.2007
SYYTTEET PÄÄMINISTERIN MORSIAMESTA
Kari Ojala Etukeno Oy:stä: Tänään julkistetut syytteet Pääministerin morsian -kirjasta ovat käsittämättömiä. Pääministeri ja oikeuslaitos ovat tukahduttamassa sananvapautta. Suomessa ei ole enää sallittua kirjoittaa ja julkaista omasta elämästään muistelmia, joissa mainitaan toisia ihmisiä arkipäiväisissä yhteyksissä. Lakitieteellinen outous syytteissä on, että kustantajaa koskeva syyte kohdistuu minuun, vaikka en ole julkaissut yhtään kirjaa. Etukeno Oy on, ja vastaan sen asioista, mutta juridisesti kysymys on aivan eri asiasta.

18.9.2007
KUTSU
Tiedotusvälineet ovat tervetulleita Susanna Sievisen kirjan Prinsessa ja puoli valtakuntaa julkistukseen perjantaina 21.9. klo 19-21 ravintola Lady Moonissa, Kaivokatu 12, Helsinki.

9.9.2007
TULEVIA TAPAHTUMIA
10.9. klo 17:30 Yle Radio 1: Mikael Ojala: Kontaktilähetys: kysy huimauksesta
13.9. klo 13 Eduskuntatalon Kansalaisinfo: Mikko Elon kirjan julkistus lehdistölle
14.9. klo 15-17 Elo Porin Info-kirjakaupassa.
18.9. klo 9:00 Radio Rock: Susanna Sievinen
19.9. klo 20:30 Yle TV2: Sievinen MariaMaria -ohjelmassa
21.9. Sievisen kirjan julkistus lehdistölle ja kutsuvieraille
26.9. klo 6:50 Mikael Ojala kertoo kirjastaan TV1:n Aamu-TV:ssa
26.9. klo 15:30 Mikael Ojalan kirjan julkistus lehdistölle; Epilepsiasäätiön tutkimuskeskus Neuron auditorio, Nordenskiöldink. 18 A
26.9. klo 16-17 Maksuton yleisöluento huimauksesta (Ojala): sama paikka (Neuro)
5.11. ja ma 26.11. klo 8:45 Yle TV1, Aamu-TV:n aamutohtorina M. Ojala

9.8.2007
SYKSYN UUTUUDET
Etukenon syksyn uutuuskirjat ilmestyvät pian. 11.9. valmistuu pitkäaikaisen kansanedustajan Mikko Elon herkullinen ajankuva 70-luvulta tähän päivään: Politiikkaa ja persoonia. Kirjan henkilöluettelon mukaan näitä persoonia on 282. Viikkoa myöhemmin painosta tulee Susanna Sievisen odotettu Prinsessa ja puoli valtakuntaa. Se on käsikirja miehelle siitä, kuinka tämän tulisi kohdella prinsessaansa - ja samalla opas naiselle siitä kuinka viettää täyttä Prinsessan elämää. 25.9. ilmestyy Mikael Ojalan Huimaako? Kirja on ensimmäinen suomenkielinen, kuvitettu kokonaisesitys vähän tunnetusta kansantaudistamme, huimauksesta.

Lokakuussa julkaisemme Terhi Ekebomin ja Kari Ojalan Lasten keittokirjan, jossa Ekebomin mainio kuvitus ja Insinöörin keittokirjan kirjoittajan napakat tekstit yhdistyvät Nikon ja Nooran hiihtolomaviikkoon mummolassa. Siellä opitaan ruoanlaiton perustaidot ja tiedot terveellisestä ravinnosta. Ehdoton ja kiehtova lahja juuri lukemaan oppineille ja vähän vanhemmillekin!

3.5.2007
SUSAN KURONEN HYMYSSÄ
Kustantamamme Pääministerin morsian -kirjan tekijä Susan Kuronen esiintyy viimeisimmässä Hymy-lehdessä alastonkuvissa ja haastateltavana. Väärinkäsitysten välttämiseksi toteamme, ettei Etukenolla ole osuutta tähän. Ainoa täksi kevääksi järjestämämme kirjapromootio oli Kurosen vierailu Jyväskylän kirjamessuilla. Sinne hän ei lastenhoitoesteen vuoksi päässyt. Mitä tulee haastattelussa esitettyihin näkemyksiin kirjan alkuvaiheista, olemme säästäneet tapahtumien todellisen kulun osoittavat dokumentit.

3.5.2007
PRIME MINISTER'S EX-GIRLFRIEND IN NUDE PICTURES
Susan Kuronen, the author of "The Prime Minister's Bride" published by Etukeno, poses nude in the latest issue of magazine Hymy ("The Smile"), www.hymy.fi. Our company has nothing to do with this: we don't market our products this way. To see or use most of the pictures (e.g. Ms. Kuronen laying on front pages of yellow press, headlines telling about her love affair with the PM) you either have to buy that magazine or contact their staff.

22.4.2007
AGENT NEEDED
We seem to need an agent to sell our products and foreign rights abroad. E.g. our unique The Engineer's Cookbook should be sold all over the world - but we don't have resources for that alone. If you are interested, please contact kari.ojala(a)etukeno.fi.

22.4.2007
ETUKENO KIRJAMESSUILLA
Etukeno on mukana omalla osastollaan Jyväskylän ensimmäisillä valtakunnallisilla kirjamessuilla 21.-22.4.2007.

22.4.2007
UUDET VERKKOSIVUT
Yhtiön verkkosivut ovat saaneet uuden ilmeen. Samalla syksyn 2007 kolmen uutuuskirjan nimet ja tekijät on julkaistu.

web stats